Trang phục Rek’Sai Tiệc Bể Bơi huyền thoại chính thức xuất hiện

Liên Minh Huyền Thoại: Ngoài ra, nhóm trang phục Tiệc Bể Bơi trong Liên Minh Huyền Thoại còn kết nạp thêm Draven, Dr.Mundo, Lulu và Zac!

Trong bản cập nhật Liên Minh Huyền Thoại 5.12 tới đây, ngoài việc cân bằng sức mạnh các vị tướng cũng như cho ra mắt những Gói Đa Sắc mới, Riot Games còn giới thiệu thêm 5 trang phục Tiệc Bể Bơi.
Trong đó, trang phục được cộng đồng đánh giá ấn tượng nhất chính là Rek'Sai Tiệc Bể Bơi. Hay nói một cách chính xác hơn thì chúng ta sẽ được chứng kiến một Rek'Sai Thủy Quái cực kỳ khủng khiếp.
Draven Tiệc Bể Bơi

Dr. Mudo Tiệc Bể Bơi
Lulu Tiệc Bể Bơi
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Rek’Sai Tiệc Bể Bơi
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Zac Tiệc Bể Bơi
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện
Liên Minh Huyền Thoại: Rek’Sai Tiệc Bể Bơi chính thức xuất hiện

nguồn và bài viết bởi: http://gamek.vn/


Ads: Chia sẻ cach giam mo bungcach lam trang da an toàn hiệu quả tại nhà